• :twisted: :twisted: 真的是一万头草泥马狂奔了~~目前只有重庆被劫持~据说是,哪个地区 ip 访问多,就会屏蔽哪个地区!

 • 博客图片原来是放到 google drive,然后通过 cloudflare workers 反代的,但是发现在兲朝速度不佳,所以就趁着空闲分离出来,重新做了图床程序。

 • 豆博今天增加了 Railgun 来加速博客动态文件了,折腾了半天终于完成!

 • 感觉上好久都没换新衣服了,换个新衣服,换个好心情吧!

京东自动评价脚本食用

豆子收集 豆子 3年前 (2021-02-08) 2212次浏览 已收录 0个评论 扫描二维码

京东自动评价脚本插件使用方法:
1.先打开下面的链接进入待评价商品页面
地址:https://club.jd.com/myJdcomments/myJdcomments.action?sort=0

2.用 Chrome 打开上面的链接后按 F12 键,选择 console,复制粘贴以下代码,content 里的内容自由替换,下面两个代码都可以使用的,选择自己需要的版本使用,推荐使用自动追加图片版的,追加图片也有京东奖励的。

京东自动评价脚本 1:一键批量评价-不能晒单,追加图片

代码:

var content = '商品质量很好,很满意,配送速度快啊,而且配送员态度也非常好。'; 
function a(){
var close=document.getElementsByClassName('btn-9 fail-close');
if(close.length>0){close[0].click()}
var assess=document.getElementsByClassName('btn-9')[0];
if(assess!=null){for(var i=0;i<2;i++){
assess.click();
var area=document.getElementsByClassName('area area01')[0];
area.value=content;area.setAttribute('id','id'+0);
$('#id'+0).blur();
var star=document.getElementsByClassName('star5')[0];star.click()}
var submit=document.getElementsByClassName('btn-5 mr10 setcomment')[0];
submit.click();
setTimeout('a()',5000)}};
a();

京东自动评价脚本 2:支持一键批量晒单/追加图片

var time; 
function a() { 
  var close = document.getElementsByClassName('btn-9'); 
  if (close.length > 0) { 
    close[0].click() 
    var imgs = document.getElementsByName('imgs1')[0]; 
    if (imgs != null) { 
      imgs.value = "//img30.360buyimg.com/shaidan/jfs/t6565/276/1439852732/41507/d7dc6d5e/59522c69N31c33f50.jpg"; 
      var submit = document.getElementsByClassName('btn-5 mr10 setcomment')[0]; 
      submit.click(); 
      time = setTimeout('a()', 5000) 
    } 
  } else { 
    clearTimeout(time); 
  } 
}; 
a();

豆博 , 版权所有丨如未注明 , 均为原创丨本网站采用BY-NC-SA4.0 协议进行授权
转载请注明原文链接:京东自动评价脚本食用
喜欢 (1)
[sablog@yahoo.cn]
分享 (0)
豆子
关于作者:
豆博站长
发表我的评论
取消评论
声明: 本博采用 BY-NC-SA 协议进行授权
表情 贴图 加粗 删除线 居中 斜体 签到

Hi,您需要填写昵称和邮箱!

 • 昵称 (必填)
 • 邮箱 (必填)
 • 网址